ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس اسدی-نارمک-19

پروژه مهندس اسدی-نارمک-19

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس اسدی-نارمک-19

پروژه مهندس اسدی-نارمک-19

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس اسدی-نارمک-19

پروژه مهندس اسدی-نارمک-19

نوع پروفیل UTS 18*117

کد رنگ: Teknos 1818

کارفرما مهندس اسدی

متراژ: 80 متر مربع

آدرس: نارمک.چهار راه تلفنخانه.به سمت غرب.خیابان برادران صادقی.پلاک 42