ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه تامین اجتماعی-جردن-6

پروژه تامین اجتماعی-جردن-6

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه تامین اجتماعی-جردن-6

پروژه تامین اجتماعی-جردن-6

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه تامین اجتماعی-جردن-6

پروژه تامین اجتماعی-جردن-6

نوع پروفیل SHP 18*117

کد رنگ Teknos 1805

کارفرما تامین اجتماعی

متراژ: 500 متر مربع

آدرس:جردن .بالاتر از اسفندیار.نبش کوچه رحیمی