با افتخار میزبان شما عزیزان بودیم در نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز
تاریخ برگزاری : 28 آذر لغایت 01 دی