فرآیند ترمووود از منظر مولکولی :
چوب های خام پیش از تبدیل شدن به ترمووود دارای پیوندهای هیدروکسیلی می باشند که موجب جذب آب به درون بافت های چوب می گردد.
در خشک کردن چوب با روش های رایج ، مولکول های آب از بافت چوب خارج شده و رطوبت درون چوب به حدود 10% کاهش می یابد . در فرآیند ترمووود ، شوک حرارتی حدود 200 درجه سانتیگراد به چوب ها وارد می شود که باعث گسستگی پیوند هیدروکسیلی گردیده و بعد از این پروسه ، دیگر عاملی برای نفوذ آب در چوب وجود ندارد و چوب به ترمو تبدیل می شود.
با قرار دادن آب در مجاورت ترمووود ، آب تا میزان کمی به چوب نفوذ کرده و سریعا تبخیر می گردد.
ترمووود فین وود جهت کاربرد در فضاهایی که در شرایط جوّی همچون سرما ، گرما ، بارندگی ، رطوبت ، آفتاب و حشرات قرار دارند قابل استفاده می باشد.