ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس رفیعی-بلوار کشاورز-16

پروژه مهندس رفیعی-بلوار کشاورز-16

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس رفیعی-بلوار کشاورز-16

پروژه مهندس رفیعی-بلوار کشاورز-16

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس رفیعی-بلوار کشاورز-16

پروژه مهندس رفیعی-بلوار کشاورز-16

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس رفیعی-بلوار کشاورز-16

پروژه مهندس رفیعی-بلوار کشاورز-16

نوع پروفیل: UTS 16*092

کد رنگ: Teknos 1805

کارفرما :مهندس رفیعی

متراژ:: 70 متر مربع


آدرس: بلوار کشاورز-خ فلسطين-ک آباديان