ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس افخمی-درکه-22

پروژه مهندس افخمی-درکه-22

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس افخمی-درکه-22

پروژه مهندس افخمی-درکه-22

نوع پروفیل SHP 18*117

کد رنگ Teknos 1805

کارفرما مهندس افخمی

متراژ: 2000 متر مربع

آدرس:درکه .خیابان احمد پور.پلاک 35