ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مجموعه سوارکاری بام-آقای فرزاد دلیری-چیتگر-3

پروژه مجموعه سوارکاری بام-آقای فرزاد دلیری-چیتگر-3

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مجموعه سوارکاری بام-آقای فرزاد دلیری-چیتگر-3

پروژه مجموعه سوارکاری بام-آقای فرزاد دلیری-چیتگر-3

نوع پروفیل :SHP 18*117 و SHP 40*140

کد رنگ :Teknos 1801

کارفرما: مهندس فرزاد دلیری

متراژ:: 500 متر مربع

آدرس:پارک چیتگر.جنب مجموعه سوارکاری ابرش.مجموعه سوارکاری بام