ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

-پروژه آقای مهندس کائینی-تهرانپارس-2

-پروژه آقای مهندس کائینی-تهرانپارس-2

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

-پروژه آقای مهندس کائینی-تهرانپارس-2

-پروژه آقای مهندس کائینی-تهرانپارس-2

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

-پروژه آقای مهندس کائینی-تهرانپارس-2

-پروژه آقای مهندس کائینی-تهرانپارس-2

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

-پروژه آقای مهندس کائینی-تهرانپارس-2

-پروژه آقای مهندس کائینی-تهرانپارس-2

نوع پروفیل SHP 18*117

کد رنگ Teknos 1806/1810/1811(ترکیب 3 رنگ)

کارفرما مهندس کائینی

متراژ: 300 متر مربع

آدرس:فرجام.نرسیده به فلکه دوم تهرانپارس.نبش شهید گلشنی