ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس بنویدی

پروژه مهندس بنویدی

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مهندس بنویدی

پروژه مهندس بنویدی

نوع پروفیل SHP 20*117,SHP 40*140

کد رنگ Teknos 1805,1811

کارفرما مهندس بنویدی

متراژ: 250 متر مربع

آدرس: ميدان هروي-خ وفامنش-خ آزادي-روبرلوي املاک آشيان-مجتمع مسکوني باران