ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مجموعه سوارکاری بام

کارفرما:مهندس فرزاد دلیری
متراژ:500 متر مربع

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه مجموعه سوارکاری بام

کارفرما:مهندس فرزاد دلیری
متراژ:500 متر مربع

نوع پروفیل SHP 18*117 و SHP 40*140

کد رنگ Teknos 1801

کارفرما مهندس فرزاد دلیری

متراژ: 500 متر مربع

آدرس:پارک چیتگر.جنب مجموعه سوارکاری ابرش.مجموعه سوارکاری بام