ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه باشگاه بانک ملی-آجودانیه-24

کارفرما:بانک ملی
متراژ:100 متر مربع

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه باشگاه بانک ملی-آجودانیه-24

کارفرما:بانک ملی
متراژ:100 متر مربع

نوع پروفیل: SHP 18*117 ,SHP 40*040

کد رنگ Teknos 1801

کارفرما بانک ملی

متراژ: 100 متر مربع

آدرس:آجودانیه.خیابان موحد دانش.بعد از تقاطع سباری.خیابان سپند.کوچه دانشوران.باشگاه بانک ملی