ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه آقای مهندس ناصحی-لواسان-4

پروژه آقای مهندس ناصحی-لواسان-4

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه آقای مهندس ناصحی-لواسان-4

پروژه آقای مهندس ناصحی-لواسان-4

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه آقای مهندس ناصحی-لواسان-4

پروژه آقای مهندس ناصحی-لواسان-4

ترموود، ترمو، چوب نما، نمای چوبی، ترمووود

پروژه آقای مهندس ناصحی-لواسان-4

پروژه آقای مهندس ناصحی-لواسان-4

نوع پروفیل SHP 18*092 و SHP 40*092 وSHP 40*140

کد رنگ: Teknos 1807

کار فرما مهندس ناصحی

متراژ: 160 متر مربع

آدرس:لواسان.خیابان کمربندی.سه راه هومند. پلاک 6